Google

Friday, March 30, 2012

Ciri - Ciri atau Unsur Negara Hukum | Bahan Makalah


Ciri - Ciri Negara Hukum 
Menurut Prof. DR. Sudargo Gautama, SH. mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:
a.          Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
b.                  Azas Legalitas
Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
c.                   Pemisahan Kekuasaan
Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.
Description: Ciri - Ciri atau Unsur Negara Hukum | Bahan Makalah
Rating: 5
Reviewer: 1020 ulasan
Item Reviewed: Ciri - Ciri atau Unsur Negara Hukum | Bahan Makalah

Crew Skater FM

You Follow , I Follow

My Friend